תנאי שימוש


הכיתוב באתר תמלול והקלטות ישיבות ודיונים - אפיזוד מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך נכון לנשים וגברים כאחד.

אתר תמלול והקלטות ישיבות ודיונים - אפיזוד אינו מבטיח עבודה.