תמלול שיחות טלפון


תמלול שיחות טלפון

הקלטת שיחת טלפון המוקלטת על פי החוק ומתעדת שיחה הטוענת הוכחה לתביעה או הגנה, מהווה ראיה לאדם המגיש את השיחה לבית משפט. לכן, חייב להגישה לבית המשפט בצרוף הצהרה המבהירה כי תמלול ההקלטה בוצע באופן מקצועי ונאמן למקור. צוות המתמללים שלנו נבחר בקפידה רבה ומתייחס באופן מהימן לכול מילה בתיעוד החומר המתועד שברשותך.

 מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמצא בפרטי החוק. 

חשוב לדעת שקיימת חשיבות גבוהה לאמינות התמלול, דהיינו, גם במקרה בו התבצעה הקלטה באופן חוקי והמידע עשוי להועיל לבעליה, אך התמלול נעשה באופן רשלני ואינו משקף נאמנה את הנאמר בהקלטה, הראייה המובאת בפני בית המשפט עלולה להיפגע.