תמלול לבית משפט


תמלול לבית משפט

הקלטה משמשת ראייה משמעותית להוכחת טיעון התביעה או ההגנה בתחומים שונים: צוואה, ירושה, גירושין, פלילי, ענייני משפחה, תיעוד שיחת טלפון, תיעוד ישיבה, הקלטה שהושגה על ידי התובע ועוד.
על מנת שניתן יהיה להציג את המידע המוקלט בבית המשפט, יש לדאוג שהחומר המוקלט יבוצע על פי חוק.

מומלץ להיוועץ עם עורכי דין המתמצאים בפרטי החוק.

חשוב לדעת שקיימת חשיבות גבוהה לאמינות התמלול, דהיינו, גם במקרה בו התבצעה הקלטה באופן חוקי והמידע עשוי להועיל לבעליה, אך התמלול נעשה באופן רשלני ואינו משקף נאמנה את הנאמר בהקלטה, הראייה המובאת בפני בית המשפט עלולה להיפגע.

את ההקלטה יתמללו צוות מתמללים מקצועיים, בעלי ניסיון בתחום התמלול, בעלי תודעת שירות אמין ומדויק, המקפידים על איכות ומהימנות התמלול.

אנו מתחייבים לעמידה בלוח זמנים ומבצעים גם תמלול דחוף לבית משפט.

לתמלול המוגש לבית המשפט מצורפת הצהרה המציינת כי התמלול נעשה באופן נאמן להקלטה.