תמלול הקלטות


תמלול הקלטות

תמלול הקלטות הינו העלאה על הכתב של תכנים מושמעים ממכשירי הקלטה שונים.

תפקיד המתמלל להעלות על הכתב כל מידע העולה בהקלטה, על מנת לשקף את המסר העולה בשיחה באופן ניטרלי, מדויק ומהימן למקור.

תמלול באופן מדויק, חייב להיעשות על ידי מתמללים מוכשרים לשם הפקת מירב התועלת מהחומר הנמצא בהקלטה.

חשוב מאוד לפנות למתמלל מקצועי, בעל ניסיון, שיתייחס בכובד ראש לכל אות ולכל מילה שנאמרת.
צוות המתמללים מבין את חשיבות העמידה בלוח זמנים ושמירה על דיוק התמלול שיוצג כראיה בבית משפט.
אנו מצרפים לתמלול תצהיר וחוות דעת מומחה, המבהירים כי התמלול נעשה באופן מקצועי ונאמן למקור, על פי הנהלים הנדרשים על ידי בית המשפט.

שירותי התמלול ניתנים בפריסה ארצית. אנו מקבלים את קובץ ההקלטה למשרדנו באמצעות דואר אלקטרוני ומבצעים את תמלול ההקלטה. בסיום התמלול מתבצעת הגהה המבטיחה תיעוד מדויק של הדברים הנאמרים בהקלטה.