שירותי תמלול - אפיזוד


תמלול באופן יסודי ומדוייק, כולל תצהיר לבית משפט. את התמלול ניתן לקבל עם אפשרות העברה ברשת, או באופן כרוך ומודפס.

תמלול הקלטות

אנו מבצעים תמלול הקלטה ממכשירי הקלטה שונים, ניתן לשלוח למשרדנו קבצים בדואר אלקטרוני.

תמלול לבית משפט

אנו מבצעים תמלול דחוף לבית משפט. לתמלול המוגש לבית משפט מצורפת הצהרה כי התמלול נעשה נאמן להקלטה.

תמלול ישיבות דירקטוריון

צוות מתמללים מקצועיים, בעלי ניסיון בתחום התמלול, תודעת שירות אמין ומדויק, המקפידים על איכות ומהימנות.

תמלול שיחות טלפון

תמלול הקלטת שיחות טלפון המתבצעות על פי החוק היא ראיה משמעותית לאדם המגיש תמלול ההקלטה לבית משפט.

שירותי תמלול

שירותי תמלול נוספים. צוות המתמללים שלנו נבחר בקפידה רבה. שמירה על סודיות.