הקלטות ישיבות מועצה/עיריות


הקלטות ישיבות מועצה/עיריות

נדרש ניסיון מקצועי רב בהקלטת ישיבות מועצה ועיריות בשל ריבוי המשתתפים. ברשותנו ציוד הקלטה אמין וחדיש, המתאים להקלטת ישיבה מרובת משתתפים. המקליט מגיע טרם תחילת הישיבה ופורס את המיקרופונים על פי מספר המשתתפים. כמו כן, המקליט עורך את רשימת שמות המשתתפים לפי סדר הישיבה סביב השולחן ומתעד את הנאמר בציון שמו של הדובר במהלך הישיבה. המקליט שולט על עוצמת הווליום על ידי מיקסר רב ערוצים ומגביר את עוצמת קולו של הדובר, זאת על מנת שהנאמר יתועד בהקלטה באופן ברור ויאפשר למתמללים לבצע את הפרוטוקול בדיוק רב.