הקלטות ישיבות דירקטוריון


הקלטות ישיבות דירקטוריון

ישיבת דירקטוריון מתקיימת בקביעות במהלך השנה. בישיבה נקבעות החלטות חשובות ומובעות דעות חברי הדירקטוריון.המקליט רושם את שמות המשתתפים לפי סדר הישיבה סביב השולחן ומתעד את הנאמר בישיבה על פי הדובר, זאת על מנת לתמלל את הנאמר בישיבה, על סמך ההקלטה, בדיוק רב.