הקלטות בוררויות


הקלטות בוררויות

בסיטואציות מסוימות הצדדים בוחרים לפתור אי הסכמות בהליך של בוררות מחוץ לכותלי בית המשפט.

לצורך הכנת תמלול פרוטוקול נחוץ תיעוד מדויק של מהלך הבוררות. מקליט מנוסה מגיע לפני תחילת הדיון ופורס את המיקרופונים כמספר המשתתפים. המקליט רושם את שמות המשתתפים היושבים סביב השולחן ובמהלך הדיון מתעד את שמו של הדובר ואת דבריו. הקלטה איכותית וברורה יבטיחו תיעוד מהימן של הדברים הנאמרים בדיון, לצורך תמלול והכנת פרוטוקול מדויק המשקף נאמנה את הדברים שנאמרו על פי דובריהם.