הקלטות ישיבות ודיונים - אפיזוד


הקלטה באיכות גבוהה, ציוד הקלטה מתקדם ואמין שמירת סודיות מוחלטת!

הקלטות דיונים בבית משפט

השילוב בין ציוד הקלטה אמין ומקליט מנוסה חשיבות גבוהה ובלתי מתפשרת לצורך תיעוד מהימן להפקת פרוטוקול.

קרא עוד

הקלטות ישיבות דירקטוריון

ברשותנו ציוד הקלטה רב ערוצים ומיקרופונים הפרוסים על שולחן הישיבה המתאים למספר המשתתפים.

קרא עוד

הקלטות ישיבות מועצה/עיריות

ישיבות מועצה ועיריות מתקיימות לרוב עם ריבוי משתתפים ברשותינו ציוד הקלטה משוכלל הכולל מיקסר רב ערוצים.

קרא עוד

הקלטות בוררויות

מיקרופונים איכותיים מונחים על השולחן המקליט רושם את שמות המשתתפים ומתעד את הנאמר ושמו של הדובר.

קרא עוד

שירותי הקלטה נוספים

אנו מספקים שירותי הקלטה לסקטור העסקי והפרטי בתחומים הבאים.

קרא עוד