הקלטות ישיבות ודיונים - אפיזוד


הקלטה באיכות גבוהה, ציוד הקלטה מתקדם ואמין שמירת סודיות מוחלטת!

הקלטות דיונים בבית משפט

השילוב בין ציוד הקלטה אמין ומקליט מנוסה חשיבות גבוהה ובלתי מתפשרת לצורך תיעוד מהימן להפקת פרוטוקול.

הקלטות ישיבות דירקטוריון

ברשותנו ציוד הקלטה רב ערוצים ומיקרופונים הפרוסים על שולחן הישיבה המתאים למספר המשתתפים.

הקלטות ישיבות מועצה/עיריות

ישיבות מועצה ועיריות מתקיימות לרוב עם ריבוי משתתפים ברשותינו ציוד הקלטה משוכלל הכולל מיקסר רב ערוצים.

הקלטות בוררויות

מיקרופונים איכותיים מונחים על השולחן המקליט רושם את שמות המשתתפים ומתעד את הנאמר ושמו של הדובר.

שירותי הקלטה נוספים

אנו מספקים שירותי הקלטה לסקטור העסקי והפרטי בתחומים הבאים.